Čo získate?


Nadštandardný a profesionálny servis
  • individuálny prístup podľa požiadaviek klienta
  • komunikáciu a účtovné výstupy aj v anglickom jazyku
  • ručíme v plnom rozsahu za poskytované služby a preberáme zodpovednosť za prípadné škody, spoločnosť má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie
Úsporu finančných prostriedkov
  • licencia za účtovný softvér
  • úprava softvéru o legislatívne zmeny
  • interný zamestnanec (mzda, školenia, hardvér, priestory ...)
Čas
  • sledovanie legislatívnych zmien
  • upozornenie na daňové a odvodové povinnosti