Účtovné poradenstvo

Účtovné poradenstvo zahŕňa:
  • účtovné poradenstvo, konzultácie
  • pomoc pri zavádzaní účtovníctva
  • pomoc pri spracovaní účtovnej závierky
  • kontrola spracovania účtovníctva
  • rekonštrukcia účtovníctva a miezd