Referencie

Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní komplexného podvojného účtovníctva, spracovania miezd a súvisiaceho poradenstva v oblastiach obchodu a služieb.

 • prepravné služby
 • prekladateľské a tlmočnícke služby
 • programátorské služby
 • internetové služby
 • grafické a tlačiarenské služby
 • inžinierska činnosť
 • reklamné služby
 • sprostredkovateľské služby
 • drobné stavebné práce
 • geodetické, geografické práce
 • cestovný ruch
 • maloobchodný predaj
 • veľkoobchodný predaj
 • zdravotnícke služby