Profil

  • Spoločnosť začala vykonávať svoju činnosť v roku 2001 na základe živnostenského oprávnenia. V roku 2008 zmenila právnu formu na právnickú osobu – PERFEKT SOLUTION s.r.o.
  • Naša spoločnosť poskytuje komplexné vedenie podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, personalistiku, mzdové a účtovné poradenstvo právnickým, fyzickým osobám.
  • Zabezpečujeme daňové poradenstvo v spolupráci s externými daňovými poradcami a audítormi.
  • Prioritou spoločnosti je poskytovať služby tak, aby sa naši klienti mohli plne venovať svojmu podnikaniu.
  • Garantujeme vysokú kvalitu poskytovaných služieb, zodpovedný profesionálny prístup a diskrétnosť.
  • Náš úspech je odrazom neustáleho vzdelávania sa, zodpovedného prístupu a dlhoročnej praxe v oblasti vedenia účtovníctva.
  • Služby poskytujeme aj pre zahraničných anglicky komunikujúcich klientov.