Cenník

Kalkulácia cenovej ponuky závisí od obsahu požiadavky podľa potrieb klienta a je stanovená následne po dohovore klienta a našej spoločnosti.

Každú požiadavku posudzujeme individuálne podľa charakteru, rozsahu a právnej formy podnikania.

Bližšie informácie o cenách našich služieb Vám poskytneme e-mailom na základe Vami poskytnutých informácií do 5-tich pracovných dní od zaslania požiadavky.