Ostatné služby

Zakladanie spoločností
  • Ponúkame služby súvisiace so založením rôznych foriem spoločnosti v súlade s legislatívou SR v spolupráci s externou advokátskou kanceláriou.