Mzdy, personalistika a mzdové poradenstvo

Mzdy, personalistika a mzdové poradenstvo zahŕňa:

Pravidelné mesačné spracovanie miezd, vrátane výkazov do poisťovní, štvrťročných a ročných hlásení daňovým úradom a ostatných povinností.

 • vedenie kompletnej mzdovej agendy
 • výpočet miezd
 • vedenie mzdových listov
 • vedenie evidenčných listov dôchodkového poistenia
 • výstupné zostavy – výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie miezd, prehľad dovoleniek, podklad k tvorbe SF, vymeriavacie základy poistných odvodov...
 • výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového úradu
 • bankové príkazy na úhradu miezd zamestnancom, poistným fondom a odvodu dane
 • potvrdenia o príjme a ročné zúčtovanie dane
 • podklady k ukončeniu pracovného pomeru
 • prihlášky, odhlášky zamestnancov u poisťovní
 • elektronické zasielanie výkazov poisťovniam
 • zastupovanie pri jednaní so SP, ZP